top of page

Formidling

Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, sør for Kristiansand, er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. I oktober 2016 fredet regjeringen denne sørlandsidyllen.

– Ny-Hellesund oser av historie og representerer selve Sørlandsbegrepet. Dette er et kulturmiljø som forteller om hvor viktig uthavnene var for skipsfarten før man tok i bruk motoriserte fartøy. I dag er uthavnene rammen rundt fritidskulturen og spiller en viktig rolle for turismen, sa daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Uthavnene langs Sørlandskysten er blant de viktigste kulturminner fra Norges sjøfartshistorie og er også unike i internasjonal sammenheng. Ny-Hellesund var en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale og internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene på 1600, 1700- og 1800-tallet.

Kulturmiljøfredning regnes som kulturminneforvaltningens nasjonalparker.

Det opprinnelige bygningsmiljøet er svært godt bevart. Kulturmiljøet i Ny-Hellesund er representativ for en uthavn langs sørlandskysten fra cirka 1650 til 1880. Vernet omfatter 103 bygninger, cirka 301 dekar landareal og 169 dekar sjøareal, totalt 470 dekar.

Fredningen skal også ivareta verdiene som knytter seg til uthavnssamfunnets overgang til primærnæringer som jordbruk og fiske ved seilskipsperiodens utløp og fritidsbebyggelse fra 1920- og 1930-tallet og i etterkrigstiden.

2021-01-01 (2).png

Faksimile fra Fædrelandsvennen 

Kurs og foredrag

I løpet av året tilbyr vi også en rekke andre kurs og foredrag. Vi har gjennomført foredrag om Ny-Hellesundsmalerne, matlaging med tang og tare, bakstekurs og fotokurs. Følg med på våre nettsider og side på facebook for informasjon om kommende arrangement.

strandnellik-3453209_1920.jpg
Floraen i Ny-Hellesund

Ny-Hellesund er mer enn kun gamle bygninger og historier fra seilskutetiden! På øyene er det en rik flora, og en vandring rundt på øyene en sommerdag gir inntrykk av frodig blomstring i kratt og veikanter. 

Mange har botanisert på øyene. Det finnes derfor flere herbarieark, fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til i dag.  For eksempel besøkte Randor Eretius Fridtz og Ole Prestrud Ny-Hellesund i 1893, og i løpet av tre sommerdager noterte de 235 arter på Monsøya, 204 arter på Helgøya og 178 arter på Kapelløya. Til sammen er nå over 370 forskjellige ville eller forvillede plantearter kjent fra Ny-Hellesund

LES MER

bottom of page