top of page

Litt om floraen i Ny-Hellesund

Av Per Arvid Åsen

Kulturplanter

Den gamle nytteplanten abrodd (Artemisia abrotanum) har vært i kultur på Monsøya så lenge folk kan huske. Den gir en frisk sitronduft ved gnidning på hendene. Greit etter besøk i fjøset. Reinfann (Tanacetum vulgare) kommer i samme kategori som en svært gammel kulturplante. Den var god mot insekter og innvollsmark, både hos mennesker og dyr. Av historiske hageroser kjenner vi flere, klatrerosen 'Dømmesmoen', pimpinelleroser, doggrose, kysthvitrose, 'Minette' og bourbonrosen 'Great Western'.

Lostulipanen

Men kanskje den beste kulturhistoriske plantegodbiten er «Lostulipanen» som ble funnet i Ny-Hellesund for første gang i 2010. Dette er en tulipan som har vært svært lenge i kultur og som er funnet sporadisk på kysten bare i gamle hager, og for det meste i uthavner. Den er blitt beskrevet som Tulipa norvegica og Tulipa x gesneriana ‘Pilot’

 

Ballastplanter.

Det er naturlig at Ny-Hellesund og ballastplanter hører sammen, når vi tenker på hvor viktig denne uthavnen har vært for seilskutene. Vi nevner hundepersille (Aethusa cynapium), villtulipan (Tulipa sylvestris), svartsøtvier (Solanum nigrum), byvortemelk (Euphorbia peplus), snegleskolm (Medicago lupulina) og småstorkenebb (Geranium pusillus) som typiske ballastplanter

På florasafari i Ny-Hellesund
strandnellik-3453209_1920.jpg

Strandnelliken

Det er et vakkert syn når strandnelliken dekker holmene med sine lyserøde blomsterhoder. Og i Søgnes skjærgård trives den aldeles utmerket. Til slutt i denne korte oversikten, lar vi derfor strandnelliken representere alle strandplantene. Den er spesielt knyttet til Ny-Hellesund. Vilhelm Krag som hadde tilhold i Havbukta på Helgøya, skrev diktet om strandnelliken i 1931 på oppfordring fra sin gode venn tolloppsynsmann Tønnessen. De første linjene lyder slik: "Strandnellik, Strandnellik, Kjæresten vor! Gror just hvor Jorden er bitter og haard hvor ingen anden vil være. Velsignded Dig! Der spirer Du frem der, synes Du, har Du Dit rigtige Hjem! Yderst mod Sjøen, i Saltvandssprøitet og Havfuglfløitet staar Du og nikker med Blomsterne Dine blegrøde Klokker, vidunderlig fine."

 

Kilder:

  • Jostein Andreassen samlet og skrevet om i "Glimt fra floraen i Ny-Hellesund" i "Ny-Hellesund: kulturbilder fra en uthavn på Sørlandet" fra 1991.

  • Per Arvid Åsen har skrevet «Litt om floraen i Ny-Hellesund» i Skagerrakkysten – Natur – Kultur – Historie (Frøstrup & Larsen (red.) Friluftsforlaget 2010

Strandnellik

Foto:  Monica Hovland - Pixabay

bottom of page